Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM SAU 10 NĂM GIA NHẬP WTO"

17/04/2018

Tắt đối với: Tiếng Việt
 
Kính gửi Quý Thầy/Cô thư mời viết tham luận Hội thảo cấp Trường "THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM SAU 10 NĂM GIA NHẬP WTO" do Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Tài chính - Marketing chủ trì.