Thông báo

THÔNG BÁO: Về việc triển khai đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng kí.

Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu mời nộp hồ sơ.

THƯ MỜI: Viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Sự kiện

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Logistics và Hệ thống SCM tại Đại học Quốc tế

Lễ ký kết văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa UEH với Trường Đại học Tel-Aviv, Israel

UEH tham dự Hội thảo Singapore Economic Review Conference 2017 và Ký thỏa thuận tham gia Research Centres Networking Group

Hiệu trưởng UEH thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan) nhân kỷ niệm 17 năm ngày thành lập.

Học bổng

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng kí.

Thông Báo: Chương trình học bổng Nhật Bản - Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020-2022.

Chương trình học bổng Fulbright Việt Nam 2020

ASEAN-Canada Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)