Thông báo

Intensive Seminar Week at FHNW School of Business in February 2020

Quy Định: Về các quy tắc liêm chính trong nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Hướng dẫn về việc công nhận và xét tài trợ công bố quốc tế năm 2019.

THƯ MỜI: VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA - TIỂU BAN GDMN

Sự kiện

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Logistics và Hệ thống SCM tại Đại học Quốc tế

Lễ ký kết văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa UEH với Trường Đại học Tel-Aviv, Israel

UEH tham dự Hội thảo Singapore Economic Review Conference 2017 và Ký thỏa thuận tham gia Research Centres Networking Group

Hiệu trưởng UEH thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan) nhân kỷ niệm 17 năm ngày thành lập.

Học bổng

Thông Báo: Chương trình học bổng Nhật Bản - Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020-2022.

Chương trình học bổng Fulbright Việt Nam 2020

ASEAN-Canada Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

Thông tin Học Bổng và Hội Trại Thượng Hải