Thông báo

Invitation European Research Funding Event Ho Chi Minh City

Quyết định về việc công bố danh sách các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt Giải thưởng "Nhà Kinh tế trẻ UEH" năm...

Thông báo về việc cộng điểm môn học cho các sinh viên có đề tài NCKH đạt Giải thưởng "Nhà kinh tế trẻ UEH" năm 2018

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí in ấn cho sinh viên tham gia Giải thường "Nhà Kinh tế tể UEH" năm 2018

Sự kiện

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Logistics và Hệ thống SCM tại Đại học Quốc tế

Lễ ký kết văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa UEH với Trường Đại học Tel-Aviv, Israel

UEH tham dự Hội thảo Singapore Economic Review Conference 2017 và Ký thỏa thuận tham gia Research Centres Networking Group

Hiệu trưởng UEH thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan) nhân kỷ niệm 17 năm ngày thành lập.

Học bổng

Thạc Sỹ Kinh tế và Chính sách công 2018 (Master’s Program in Economic and Public Policy (PEPP) 2018 của Đại học Tsukuba

Học bổng từ các trường đại học Phần Lan dành cho sinh viên UEH & ISB

Học bổng CHEVENING 2018 - 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2018