Điều kiện

11/10/2017

1.  Đối tượng

-  Các sinh viên năm 2 và năm 3 đang học tại UEH hệ chính quy;

-  Các sinh viên đang học tại các chương trình liên kết tại UEH.

 

2. Điều kiện tham gia

-  Đạt yêu cầu tuyển chọn của UEH và điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký tham gia chương trình do UEH cung cấp;

-  Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương;

-  Đóng học phí tại UEH để được miễn học phí tại trường đối tác trong thời gian trao đổi;

-  Chọn các chương trình, môn học phù hợp chuyên ngành đang học và đạt đủ số lượng tín chỉ tương đương;

-  Đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi tương đương của 1 học kỳ hoặc 1 năm bậc đại học tại UEH.