Điều kiện

11/10/2017

1.  Đối tượng

-  Các sinh viên năm 2 và năm 3 đang học tại UEH hệ chính quy

-  Các sinh viên đang học tại các chương trình liên kết tại UEH.

2. Điều kiện tham gia

-  Đạt yêu cầu tuyển chọn của UEH và điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký tham gia chương trình do UEH cung cấp

-  Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương.

-   Đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi tương đương của 1 học kỳ hoặc 1 năm bậc đại học tại UEH

-   Chọn các chương trình, môn học phù hợp chuyên ngành đang học