Đăng ký tham gia

11/10/2017

Bước 1: Tìm hiểu thông tin về các trường đối tác

• Tìm hiểu thông tin về chương trình trao đổi sinh viên thông qua website của UEH và các trường đối tác.

• Liên hệ bộ phận Quản lý Chương trình Trao đổi sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế để có thông tin cụ thể hơn về chương trình.

 

Bước 2:  Đăng ký

• Điền thông tin vào hồ sơ yêu cầu trong link https://goo.gl/agtxnn

• Đính kèm hồ sơ bản scan của: Passport copy, Bảng điểm UEH, Giấy chứng nhận sinh viên UEH, ...) theo yêu cầu cụ thể của UEH và từng trường đối tác.

• Gửi hồ sơ đã hoàn tất qua email tới bộ phận Quản lý Chương trình Trao đổi sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác Quốc tế.

 

Bước 3: Thông báo kết quả

Bộ phận Quản lý Chương trình Trao đổi sinh viên thông báo kết quả đến các bạn sinh viên đăng ký thành công qua Email.

 

Bước 4: Nhận thư chấp thuận từ trường đăng ký học trao đổi

Nếu hồ sơ đăng ký của bạn được chấp thuận bởi trường đăng ký học trao đổi, bạn sẽ nhận được Thư Chấp thuận để làm hồ sơ nhập cư.

 

Bước 5: Liên hệ để được tư vấn tại Bộ phận Quản lý Chương trình Trao đổi sinh viên

Bộ phận sẽ tư vấn các bạn hoàn thành các thủ tục nhập học, visa, học phí, chương trình học, chỗ ở, kế hoạch học tập và quy trình chuyển đổi tín chỉ.

 

Bước 6: Bắt đầu chương trình học trao đổi

Liên hệ với Bộ phận Quản lý chương trình trao đổi sinh viên nếu cần hỗ trợ trong khoảng thời gian tham gia chương trình học trao đổi.