Đối tác chương trình trao đổi

11/10/2017

Để biết thông tin về trường đối tác và yêu cầu của trường, truy cập đường link: https://goo.gl/vshWXd

1. University of Applied Sciences (Đức) – Wũrzburg - Scheweinfurt -  Mũnzstr. 12 D – 97070 Wũrzburg, Germany.

Website: https://www.fhws.de 

 

2. International School of Management (ISM) (Đức) – Technologiepark/Otto-Hahn-Strabe 19/ 44227 Dortmund.

Website: https://www.ism.de

 

3. Rotterdam Business School (Hà Lan) – Zoom 91 – 3063 ND Rotterdam, The Netherlands.

Website: https://www.rotterdambusinessschool.nl

 

4. The Hague University of Applied Sciences (Hà Lan) – Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag, The Netherlands.

Website: https://www.thehagueuniversity.com/programmes/other-courses/exchangeprogrammes

 

5. Solbridge International School of Business, University of Woosong (Hàn Quốc) -171, Dongdaejeon-ro, Dong-gu; Daejeon, Korea.

Website: https://www.woosong.ac.kr

 

6. Catholic University of Korea (Hàn Quốc) - 43 Jibongro, Bucheonsi, Gyeonggido, 14662, Korea.

Website: https://www.catholic.ac.kr/~cukintl/eng/html/main.html

 

7. Saitama University (Nhật Bản) - 255 Shimo-okubo, Sakura-ku, Saitama City, Saitama 338-8570 JAPAN.

Website: https://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index

 

8. Soka University (Nhật Bản)

Website: https://soka-exchange.campus-p.jp

 

9. National University of Kaohsiung (Đài Loan) – 700, Kaohsiung University Rd., Nanzih District, Kaohsiung 811, Taiwan, R. O. C.

Website: https://www.nuk.edu.tw