Hội thảo khoa học dành cho giảng viên trẻ các trường đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh

06/10/2016

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo khoa học dành cho giàng viên trẻ (Giang viên không quá 40 tuổi tính đến năm 2016) với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam trong TPP.

Website chính thức của Hội thảo:http://icyreb2016.ueh.edu.vn/#publications