Bộ phận quản lý chương trình trao đổi sinh viên

11/10/2017

Cô Trần Cẩm Bình

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

Email: binhtc@ueh.edu.vn

Tel: 028.38295603;  Mobi: 0974141234

Phòng A112, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM