Thông báo

Học bổng toàn phần khối ngành STEM của Hội đồng Anh dành cho nữ giới

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh

KẾ HOẠCH Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021.

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục...

Sự kiện

2021 SMART3.0 Online Pitch Competition

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Logistics và Hệ thống SCM tại Đại học Quốc tế

Lễ ký kết văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa UEH với Trường Đại học Tel-Aviv, Israel

UEH tham dự Hội thảo Singapore Economic Review Conference 2017 và Ký thỏa thuận tham gia Research Centres Networking Group

Học bổng

Học bổng toàn phần khối ngành STEM của Hội đồng Anh dành cho nữ giới

Elite Scholarship Program offered by Taiwan's Ministry of Education

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Thông báo chương trình học bổng “Invest your talent in Italy” năm 2021