Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Logistics và Hệ thống SCM tại Đại học Quốc tế

02/03/2018

Trường ĐH Quốc Tế sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Logistics và Hệ thống SCM (the 13th International Congress on Logistics and SCM Systems - ICLS2018) với chủ đề "Sustainable and Smart Supply Chain" từ ngày 29/7 đến 1/8/2018 tại TP.HCM