Học bổng giữa Đại học Cheng Kung và ngân hàng Cathay United Bank (CUB)

22/02/2021

Học bổng giữa Đại học Cheng Kung và ngân hàng Cathay United Bank (CUB) dành cho chương trình Thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

Chương trình này nhằm mục đích phát triển các tài năng quốc tế đáp ứng nhu cầu cho các chi nhánh nước ngoài của CUB. Vì vậy, chương trình tập trung vào việc trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và khả năng quản lý cần thiết để làm việc trong ngành tài chính. Chương trình này cũng bao gồm một năm thực tập trong CUB để nâng cao kỹ năng thực hành của sinh viên. Trong thời gian đào tạo đó, CUB sẽ cử các cố vấn và nhân viên để giúp học viên hiểu thêm về quá trình vận hành của ngân hàng.

Học bổng sẽ bao gồm học phí, phí tín chỉ học phần, trợ cấp hàng tháng, phí bảo hiểm sinh viên và phí bảo hiểm y tế, chi phí ăn ở, vé máy bay, phí xin visa, đào tạo tiếng Trung và thực tập.

 

 

 NCKU X CUB master program

1  

Nationality

 Vietnam, Myanmar, Laos and Cambodia ONLY

Scholarship

 NCKU X CUB International Master Scholarship (almost fully sponsored from   CUB)

3

Study period

 2 years (2021/8-2023/7)

4

Course arrangement

 The first year of the program focuses on theoretical learning and the second year   focuses on practical training.

5

Location

 The first year of the program takes place at NCKU and the second year of the   program at CUB

6

Internship

 Required

7

Job opportunity

 After completing this program, students will have a chance to become an   employee of the Cathay United Bank Co., Ltd. local branches in home countries   and the minimum term of the employment contract is 3 years.

 

Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo các đường link bên dưới:

About the program: http://www.ib.ncku.edu.tw/p/412-1137-26276.php?Lang=en

Apply now: https://admissions.oia.ncku.edu.tw/

Facebook: https://www.facebook.com/Cathaycampusasia

NCKU X CUB: https://www.cathayncku.com/