Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF về kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh

29/07/2020

Kính gửi các nhà khoa học,

ĐSQ Anh xin trân trọng thông báo chương trình tài trợ của Quỹ GCRF về kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển.

Lĩnh vực nghiên cứu: tất cả các lĩnh vực

Yêu cầu về đối tác: 1 nhà khoa học đang làm việc ở một nước đang phát triển & 1 nhà khoa học đang làm việc tại Anh

Mức tài trợ: tối đa 25.000 Bảng/1 năm.

Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020.

Thông tin chi tiết về chương trình, xin mời xem tại đường linkfile đính kèm: