Sinh viên UEH đạt giải thưởng hội nghị NCKH sinh viên toàn quốc lần thứ IV

06/10/2016

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh được đăng cai tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từ ngày 24-25 tháng 9 năm 2016. Hội nghị là một sân chơi dành cho các bạn sinh viên trên toàn quốc có các đề tài nghiên cứu khoa học trong lãnh vực Tài chính, Thống kê, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Ngoại thương, Thương mại, Du lịch, Kinh tế, Luật, và Quản lý nhà nước.

Qua hai vòng thi của Hội nghị, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có hai đề tài xuất sắc  đạt giải thưởng:

1.      Đề tài “Mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước, các khoản vay ngân hàng và đầu tư của các doanh nghiệp” của sinh viên Lê Văn Hậu, do ThS. Hoàng Thị Phương Thảo hướng dẫn, đạt giải Ba.

2.      Đề tài “Ảnh hưởng của sự không chắc chắn chính trị tới đầu tư của các doanh nghiệp ở Việt Nam: Tiếp cận từ gốc độ địa phương” của nhóm sinh viên Đặng Thị Hồng Hiền, Nguyễn Kiều Vân Anh, Phạm Thị Ngọc Ánh, do PGS.TS. Trần Thị Hải Lý hướng dẫn, đạt giải Ba.

Danh sách giải thưởng xem tại đây.