Quy trình xin gia hạn visa cho khách/sinh viên quốc tế

14/02/2017

Bước 1: P. QLKH-HTQT nhận yêu cầu gia hạn visa/tạm trú của Khách/sinh viên nước ngoài.

Bước 2: Khách/sinhviên nước ngoài điền thông tin vào phiếu đăng ký gia hạn visa/tạm trú (của P. QLKH-HTQT).

Bước 3: Khách/sinhviên nước ngoài điền thông tin và ký tên vào tờ khai (của Cục Xuất Nhập Cảnh).Sau đó, Phòng QLKH-HTQT sẽ xin Trường xác nhận.

Bước 4: Phòng QLKH-HTQT làm công văn xin gia hạn visa/tạmtrú. Công văn sẽ được chia làm 2 dạng, dựa vào thời hạn visa:

-         Nếu visa chưa hết hạn: Công văn xin gia hạn visa sẽ được soạn thảo để gửi cho Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh – Công An TP. HCM

-         Nếu visa đã hết hạn: Công văn “xin cấp visa” sẽ được soạn thảo để gửi cho Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh – Bộ Công An gửi đến lãnh sự quán VN tại quốc gia của khách và khách quốc tế phải về lãnh sự quán VN tại quốc gia của họ (nơi đầu tiên khách quốc tế được cấp visa) để lấy visa.

Bước 5: Trình BGH ký duyệt công văn và tờ khai xin gia hạn visa/tạm trú.

Bước 6: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn visa/tạm trú baog ồm:

-         Công văn xin gia hạn đã được BGH duyệt

-         Tờ khai thông tin gia hạn visa (do Trường xác nhận)

-         Passport (bản gốc)

-         Giấy tạm trú của khách/sinh viên nước ngoài

-         Thẻ sinh viên (bản photo)

-         Quyết định học diện học bổng

-         Giấy giới thiệu của Trường (nếu chuyên viên của Trường đi nộp hồ sơ)

Bước 7: Nộp hồ sơ đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc Phòng Xuất nhập cảnh.

Bước 8: Sau 07 ngày đến nhận lại passport.

Bước 9: Trả kết quả. 

 

Vui lòng tải Tờ khai tại đây