Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 31/10-04/11/2016

31/10/2016

Thứ 6 - 04/11/2016
08:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu ngôn ngữ R và công cụ hỗ trợ, xây dựng thư viện hàm hỗ trợ dạy và học một số bài toán ứng dụng trong Thống kê” - Mã số: CS-2015-77; Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Thiện Ngân. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Hà Văn Sơn

P. A105