Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 28/11-04/12/2016

29/11/2016

Thứ 5 / 01-12-2016
08:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Những nhân tố tác động đến sự chuyển dịch dòng vốn tại khu vực Đông Nam Á” - Mã số: CS-2015-96; Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hồng Minh. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Trần Ngọc Thơ

P. A105

09:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu tác động của rủi ro phá sản đến quyết định đầu tư. Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam” - Mã số: CS-2015-101; Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Triều Đông. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Trần Ngọc Thơ

P. A105

14:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Lý thuyết tín hiệu hay Chủ nghĩa cơ hội của quản lý trong các công bố mua lại cổ phần trên thị trường mở tại Việt Nam” - Mã số: CS-2015-103; Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hải Lý. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Trần Ngọc Thơ

P. A204