Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 21/11-27/11/2016

23/11/2016

Thứ 6 / 25-11-2016
07:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu ứng chuyển tháng (turn-of-the-month) trên thị trường chứng khoán Việt Nam” - Mã số: CS-2015-94; Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Phương Anh. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Phan Thị Bích Nguyệt

P. A105

08:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “The relationship between competition and efficiency in the Vietnamese banking industry” - Mã số: CS-2015-82; Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Hồ Viết Tiến

P. A101

08:45

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Né tránh thuế, cấu trúc sở hữu và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam” - Mã số: CS-2015-95; Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Phương Thảo. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Phan Thị Bích Nguyệt

P. A105

10:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đòn bẩy tài chính, cấu trúc sở hữu và thu nhập của người lao động: bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam” - Mã số: CS-2015-97; Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Phương Vy. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Phan Thị Bích Nguyệt

P. A105