Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 17-21/10/2016

20/10/2016

Thứ 4 - 19/10/2016
08:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đánh giá sự hài lòng của du khách quốc tế tại Việt Nam đối với hướng dẫn viên du lịch” - Mã số: CS-2015-57; Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hoàng Lê. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Hoàng Bảo

P. A204

13:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Tính đa dạng - dung hợp trong văn hóa và ảnh hưởng của nó đến chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” - Mã số: CS-2015-80; Chủ nhiệm: TS. Bùi Xuân Thanh. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Minh Tuấn

P. A105

15:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành Nông -Lâm - Thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - Mã số: NCS-2015-10; Chủ nhiệm: NCS. Nguyễn Văn Trọn. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Minh Tuấn

P. A105

Thứ 5 - 20/10/2016
08:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của thông tin kế toán doanh nghiệp đến quá trình hành thu và kiểm soát thuế - Nghiên cứu thực nghiệm tại các chi cục thuế trên địa bàn TP. HCM” - Mã số: CS-2015-72; Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Toàn. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Võ Văn Nhị

P. A105