Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 14/11-20/11/2016

23/11/2016

Thứ 4 / 16-11-2016
08:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Why do Chinese make direct investment in Europe” - Mã số: CS-2015-84; Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trung Thông. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Thị Thùy Linh

P. A002

09:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Bank efficiency, economic variables and financial liberalization - The case of Vietnam” - Mã số: CS-2015-86; Chủ nhiệm: ThS. Phạm Khánh Duy. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Thị Thùy Linh

P. A002