Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 09/01-13/01/2017

06/01/2017

Thứ 5 / 12-01-2017
13:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu ứng kinh tế từ sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” - Mã số: CS-2016-24; Chủ nhiệm: GS.TS. Trần Ngọc Thơ. Thành phần dự: Đ/c Khai, Huy (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

P. A105

15:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu và triển khai Blended Learning trong đào tạo đại học -  Tình huống tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” - Mã số: CS-2016-43; Chủ nhiệm: ThS. Võ Hà Quang Định. Thành phần dự: Đ/c Khai, Huy (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Hữu Huy Nhựt

P. A105