Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường tuần 07/11-11/11/2016

09/11/2016

Thứ 2 - 07/11/2016
09:30

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Kết hợp phương pháp Netnography và Grounded Theory trong nghiên cứu định tính để khám phá mô hình hành vi tiêu dùng hàng hóa Trung Quốc” - Mã số: CS-2015-60; Chủ nhiệm: ThS. Cao Quốc Việt. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Đình Thọ

P. A105

 
Thứ 4 - 09/11/2016
14:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phần mềm ERP (Enterprise Resources Planning): Trường hợp Việt Nam” - Mã số: CS-2015-69; Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn. Thành phần dự: Đ/c Khai, Anh (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Xuân Hưng

P. A204

Thứ 5 - 10/11/2016
09:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự tham gia của người lao động trong các công ty tại Việt Nam” - Mã số: CS-2016-06; Chủ nhiệm: TS. Trần Đăng Khoa. Thành phần dự: Đ/c Khai, Huy (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Ngô Quang Huân

P. A105

Thứ 6 - 11/11/2016
09:00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Quản trị công ty và hiệu quả công ty tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” - Mã số: NCS-2016-08; Chủ nhiệm: NCS. Nguyễn Đình Khôi. Thành phần dự: Đ/c Khai, Huy (QLKH-HTQT); các thành viên Hội đồng; VC quan tâm.

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

P. A105