Hội thảo quốc tế Infiniti lần thứ 13 tại Slovenia

16/09/2016

INFINITI là hội thảo hàng năm về tài chính quốc tế do Trường Đại học Monash (Australia) và Trường Đại học Trinity College Dublin (Irland) đồng chủ trì, tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè năm 2003 tại Dublin. Hội thảo INFINITI lần thứ 13 năm 2015 được tổ chức vào ngày 8-9/6/2015 tại thủ đô Ljubljana, Slovenia. Slovenia là nước cộng hòa duy nhất thuộc Nam Tư cũ đã trở thành thành viên chính thức của Liên minh Châu Âu.

INFINITI là hội thảo hàng năm về tài chính quốc tế do Trường Đại học Monash (Australia) và Trường Đại học Trinity College Dublin (Irland) đồng chủ trì, tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè năm 2003 tại Dublin. Hội thảo INFINITI lần thứ 13 năm 2015 được tổ chức vào ngày 8-9/6/2015 tại thủ đô Ljubljana, Slovenia. Slovenia là nước cộng hòa duy nhất thuộc Nam Tư cũ đã trở thành thành viên chính thức của Liên minh Châu Âu.
 
Các trường đại học đồng chủ trì gồm Trinity College Dublin, Monash University và Faculty of Economics, University of Ljubljana. Chủ đề của Hội thảo năm nay là “Hội nhập tài chính quốc tế - Liệu có phải là một thông lệ mới?” (International Financial Integration – Is there a New Normal?)
Chủ trì Hội thảo: GS. Brian Lucey, Trinity College Dublin