HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI TRƯỜNG KINH DOANH SOLBRIDGE HÀN QUỐC

28/09/2017

Trường nằm trong TOP 5% Trường Đào tạo về Kinh doanh tốt nhất trên Thế Giới.

Thời gian: 18.00-20.00 ngày 06/10/2017 (thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng A103, Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.

Người thuyết trình: Anh Lam Le, Chuyên viên phòng HTQT của Trường Solbridge International School of Business, Korea.

Nội dung:

- Giới thiệu Học bổng Toàn phần, bán phần tại SolBridge - Woosong

- Giới thiệu Chương trình Trao đổi sinh viên,  học 01-02 học kì tại Solbridge hoặc Chương trình Study tour ngắn ngày tại Hàn Quốc cũng như

- Chia sẻ về kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

- Hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ apply học bổng Trường SolBride International School of Business

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Cô Đặng Mỹ Dung – Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế UEH

- Email: dmdung@ueh.edu.vn