CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2017

15/09/2016

Thông tin chi tiết vui lòng down tại đây
 
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.
 
Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Đây là chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân. Các học giả được tuyển chọn sẽ được VSP đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tham gia Chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trao đổi Học giả Quốc tế (CIES) sắp xếp học giả đến những nơi tiếp nhận phù hợp tại Hoa Kỳ.
 
VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh – thành nộp đơn.
VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới, xu hướng tính dục hay các mối quan hệ.
Yêu cầu: Để nộp đơn tham gia chương trình, ứng viên cần phải:
-Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
-Là công dân Việt Nam
-Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ
Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng ưu tiên cho những lĩnh vực sau:
-Quản lý Giáo dục đại học
-Chính sách đối ngoại
-Luật 
-Sức khỏe cộng đồng
-Quản lý công 
-Nghiên cứu về Hoa Kỳ
-Quy hoạch & Phát triển đô thị   
-Chuyên ngành nghiên cứu phụ nữ
-Chính sách & Nghiên cứu về Môi
trường
-Kinh tế (bao gồm cả kinh tế quốc tế và kinh tế nông nghiệp)
 
Hồ sơ trực tuyến truy cập tại trang web:    
http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html
Hạn nộp:  17:00, Thứ Bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016 (theo giờ VN)
Liên hệ:  Cô Đỗ Thu Hương, Trợ lý Chương trình
ĐT: (04) 3850-500